Administrativa i Financera

Les teves gestions, en mans expertes

Els socis de Cellers Domenys poden beneficiar-se de les diferents activitats de caràcter assessor i financer que realitza la cooperativa. En aquest sentit, l’organització compta amb una potent Secció de Crèdit, amb tot tipus de productes financers, a disposició dels socis. Aquesta entitat, amb seu a Sant Jaume dels Domenys, i oficines a altres pobles on la cooperativa té representació, opera com una oficina bancària ordinària.

Cellers Domenys també realitza, a través de les oficines cooperatives, activitats assessores adreçades als socis en camps d’actuació com l’assessorament fiscal, laboral o en l’àrea de la gestió de subvencions i d’assegurances agràries. Aquest departament està especialitzat en prestar tot tipus de serveis agraris: tramitació de DUN’s, declaracions de renda, contractació de jornalers, etc.

D’altra banda, els socis de Cellers Domenys gaudeixen també d’altres aportacions de l’organització, de caràcter més tècnic, a través de l’activitat que desenvolupa el Departament Tècnic. D’aquest se’n desprèn l’assessorament en tots els aspectes relacionats amb el cultiu de la vinya o l’olivera (aplicació de tractaments, tècniques de conreu, alertes, etc.), així com altres activitats com la formació en temes agraris.